Kirkkonummen sudenkorennot

Alla oleva taulukko kertoo, mitä sudenkorentolajeja on tavattu Kirkkonummella. Tiedot ovat monilta osilta vielä puutteelliset, mutta täydentyvät tulevina kesinä. Lukuisia uusia lajeja voidaan vielä löytää.

Koko maamme sudenkorennoista kertovat kirjani Suomen sudenkorennot, korento.net sekä sudenkorento.fi.

Laji Onko tavattu Kirkkonummella? Kommentti
Immenkorento (Calopteryx splendens) Kyllä Ainakin Kvarnbyån
Neidonkorento (Calopteryx virgo) Kyllä Ainakin Kvarnbyån
Isokeijukorento (Lestes dryas) Ei  
Sirokeijukorento (Lestes sponsa) Kyllä Yleinen
Idänkirsikorento (Sympecma paedisca) Kyllä Tavattu Kirkkonummella mm. 2006, 2007 ja 2008
Vihertytönkorento (Coenagrion armatum) Kyllä  
Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) Kyllä Yleinen
Taigatytönkorento (Coenagrion johanssoni) Kyllä Meikon soilla ja suolammilla
Kuutytönkorento (Coenagrion lunulatum) Kyllä Ainakin Meikon Kakarlammella
Eteläntytönkorento (Coenagrion puella) Kyllä Löydetty vuonna 2008 parista paikasta
Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) Kyllä Yleinen
Isotytönkorento (Erythromma najas) Kyllä Yleinen
Kääpiötytönkorento (Nehalennia speciosa) Ei  
Punatytönkorento (Pyrrhosoma nymphula) Kyllä Ainakin Kvarnbyån
Okatytönkorento (Enallagma cyathigerum) Kyllä Yleinen
Hoikkatytönkorento (Ischnura elegans) Kyllä Yleinen merenrannan lähellä
Keritytönkorento (Ischnura pumilio) Kyllä Tavattu mm. Saltfjärdeninillä 2008
Sulkakoipikorento (Platycnemis pennipes) Kyllä Ainakin Vols
Karvaukonkorento (Brachytron pratense) Ei  
Pohjanukonkorento (Aeshna caerulea) Ei Toiveissani on löytää tämä Etelä-Suomessa vahvasti taantunut laji Meikon soilta
Isoukonkorento (Aeshna crenata) Ei Elää Nuuksiossa, voitaneen löytää myös Meikon suolammilta.
Kirjoukonkorento (Aeshna cyanea) Kyllä  
Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) Kyllä Yleinen
Siniukonkorento (Aeshna juncea) Kyllä Yleinen
Etelänukonkorento (Aeshna mixta) Kyllä Tavattu Kirkkonummella mm. vuonna 2003
Rannikkoukonkorento (Aeshna serrata) Kyllä  
Suoukonkorento (Aeshna subarctica elisabethae) Kyllä Meikon suolammilla, kuten Kommelpott
Viherukonkorento (Aeshna viridis) Ei  
Aitojokikorento (Gomphus vulgatissimus) Kyllä Tavattu Humaljärven rannalla ja Meikon suolammella, ei tiedossa millä joella lisääntyy
Pihtijokikorento (Onychogomphus forcipatus) Ei  
Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia) Ei  
Purokorento (Cordulegaster boltonii) Kyllä Vanha havainto on olemassa, mutta tarkka paikka ei ole tiedossa.
Vaskikorento (Cordulia aenea) Kyllä Yleinen
Liitokorento (Epitheca bimaculata) Kyllä Tavattu Meikon soilla, ei tiedossa missä järvessä lisääntyy
Aapakiiltokorento (Somatochlora alpestris) Ei  
Hoikkakiiltokorento (Somatochlora arctica) Kyllä Meikon soilla
Täpläkiiltokorento (Somatochlora flavomaculata) Kyllä Ainakin pellonreunamissa ja ojanpartailla lähellä Kvarnbyån-jokea
Välkekorento (Somatochlora metallica) Kyllä  
Tundrakiiltokorento (Somatochlora sahlbergi) Ei  
Litteähukankorento (Libellula depressa) Kyllä  
Sorjahukankorento (Libellula fulva) Ei  
Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) Kyllä Yleinen
Merisinikorento (Orthetrum cancellatum) Kyllä Yleinen merenrannan lähellä
Hoikkasinikorento (Orthetrum coerulescens) Kyllä Yksi yksilö tavattu Upinniemessä 2002
Tummasyyskorento (Sympetrum danae) Kyllä Yleinen
Elokorento (Sympetrum flaveolum) Kyllä Yleinen
Verikorento (Sympetrum sanguineum) Kyllä Tavattu Linlossa 2009
Lännensyyskorento (Sympetrum striolatum) Ei  
Punasyyskorento (Sympetrum vulgatum) Kyllä Yleinen
Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) Kyllä Meikon suolammilla, erityisen runsas Vaipolla
Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) Ei  
Pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia) Kyllä Yleinen Meikon suolammilla
Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) Ei  
Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda) Kyllä